Cách sử dụng markdown

Quang Trí • Ngày 20 tháng 12 năm 2019

develop

Mở đầu

Markdown là ngôn ngữ đánh dấu văn bản được tạo ra bởi John Gruber, sử dụng cú pháp khá đơn giản và dễ hiểu, dễ nhớ. Nếu nắm vững các cú pháp của Markdown bạn có thể trình bày bài viết của mình một cách mạch lạc, ấn tượng mà không mất nhiều thời gian. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn để bạn có thể hiểu và sử dụng được ngay những cú pháp đó.

Nội dung

Tiêu đề

Bạn có thể viết các lớp tiêu đề h1, h2, h3 cho đến h6 bằng cách thêm số lượng ký tự # tương ứng vào đầu dòng. Một ký tự # tương đương với h1, 2 ký tự # tương đương với h2 ...

Ví dụ khi viết

# h1
## h2
### h3
#### h4
##### h5
###### h6

thì kết quả sẽ là

h1

h2

h3

h4

h5
h6

Nhấn mạnh, highlight

Bạn có thể kẹp một từ ở đầu và cuối bằng 1 ký tự để in nghiêng, 2 ký tự để bôi đậm, và 3 ký tự để vừa in nghiêng vừa bôi đậm.

*in nghiêng*
**bôi đậm**
***vừa in nghiêng vừa bôi đậm***

Để viết inline code, bạn dùng cú pháp

`inlide code`

Để highlight block code, bạn viết

```php

echo ("highlight code");

```

sẽ được kết quả là

echo ("highlight code")

Link, image

Link

Để chèn link vào bài viết, bạn dùng cú pháp sau

[title](http://~)

Ví dụ

[Markdown](http://https://vi.wikipedia.org/wiki/Markdown)

=> Markdown

Image

Cú pháp chèn hình ảnh như sau

![alt](http://~)

Ví dụ nếu viết

![alt](http://http://mikemclin.net/mmwp/wp-content/uploads/2013/03/markdown-syntax-language.png)

thì bạn sẽ chèn được hình ảnh như thế này rồi.alt

List

List dạng gạch đầu dòng

* item

Ví dụ bạn viết

* item 1
* item 2
* item 3

thì sẽ được kết quả như sau

List dạng số

1. item

Ví dụ bạn viết

1. item 1
2. item 2
3. item 3

thì sẽ được kết quả như sau

  1. item 1
  2. item 2
  3. item 3

Horizonal rules

Để có được horizonal rules bạn chỉ cần viết *** như sau

***
horizonal rules

kết quả là


horizonal rules

Blockquotes

Cú pháp blockquotes là

> text

kết quả:

text

Escape markdown

Đôi khi trong khi viết bài bạn sẽ sử dụng những kí kiệu trùng với cú pháp của markdown. Để phân biệt, bạn chỉ cần thêm dấu \ trước những kí hiệu đó là được.

Ví dụ nếu bạn viết

\*text*

thì kết quả sẽ là text chứ không phải text(in nghiêng)