Server

Các kinh nghiệm liên quan đến server

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

Các câu lệnh SQL thường dùng

Đọc tiếp

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

Cài đặt React native trên ubuntu 18.04

Để cài đặt được react native trên ubuntu phiên bản 18.04 bạn làm theo các bước sau: Nhiều người gặp tình trạng khi cài xong xuôi rồi thì không chạy...

Đọc tiếp

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

Hướng dẫn cài LAMP VPS ubuntu

Cài Server, Máy ảo Ubuntu .

Đọc tiếp