Develop

Ngày 20 tháng 12 năm 2019

Cách sử dụng markdown

Markdown là ngôn ngữ đánh dấu văn bản được tạo ra bởi John Gruber, sử dụng cú pháp khá đơn giản và dễ hiểu, dễ nhớ. Nếu nắm vững các cú pháp của...

Đọc tiếp

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

Tìm hiểu Queue trong Laravel

Cloudinary là một giải pháp Software-as-a-Service(SaaS) để quản lý các nội dung trên web hay ứng dụng di động của bạn trên cloud. Nói cách đơn giản, nhà cung cấp...

Đọc tiếp

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

Sử dụng Cloudinary với Laravel

Cloudinary là một giải pháp Software-as-a-Service(SaaS) để quản lý các nội dung trên web hay ứng dụng di động của bạn trên cloud. Nói cách đơn giản, nhà cung cấp...

Đọc tiếp

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

Slanger và Pusher

Như chúng ta đều đã biết thì realtime (thời gian thực) là một cụm từ không có gì xa lạ đối với các website nữa, nhất là trong thời đại công nghệ web phát...

Đọc tiếp

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

Các lệnh GIT cần phải ghi nhớ

Git là tên gọi của một Hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS) là một trong những hệ thống quản lý phiên bản phân tán...

Đọc tiếp