Blog


Ngày 18 tháng 12 năm 2019

Sử dụng Cloudinary với Laravel

Cloudinary là một giải pháp Software-as-a-Service(SaaS) để quản lý các nội dung trên web hay ứng dụng di động của bạn trên cloud. Nói cách đơn giản, nhà cung cấp...

Đọc tiếp

Ngày 17 tháng 12 năm 2019

Cơ bản về quản trị nhóm

Quản trị nhóm (Team management) là một kĩ năng của cá nhân hoặc tổ chức nhằm quản trị hoặc định hướng một nhóm người thực hiện một nhiệm vụ nào...

Đọc tiếp

Ngày 17 tháng 12 năm 2019

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

Không giống với các phương pháp quản lý 1.0 (Like a machine) và 2.0 (Like a sport) trước đây, phương pháp quản lý 3.0 (Like a community)...

Đọc tiếp

Ngày 17 tháng 12 năm 2019

10 yếu tố để trở thành người leader tuyệt vời

Nếu bạn muốn trở thành người leader tuyệt vời thì cần nhớ 10 yếu tố sau. Và để đạt được tất cả 10 yếu tố đó cần cả một quãng thời gian dài...

Đọc tiếp