Slanger và Pusher

Như chúng ta đều đã biết thì realtime (thời gian thực) là một cụm từ không có gì xa lạ đối với các website nữa, nhất là trong thời đại công nghệ web phát triển như vũ bão hiện nay. Realtime ám chỉ r ...