Cron job hướng dẫn toàn diện

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cron job là gì, cơ bản về cron job và cách sử dụng cron để lên lịch thực thi tác vụ. Cron job là gì? Cron ...

Tìm hiểu Regular Expression từ con số 0

Regular Expression (thường gọi tắt là regex hoặc regxp, hay "biểu thức chính quy" trong tiếng Việt) là một chuỗi các kí tự tạo thành mẫu (pattern), mẫu này được dùng để làm khuông nhằm tìm kiếm các ...