Ngày 17 tháng 12 năm 2019

10 yếu tố để trở thành người leader tuyệt vời

Nếu bạn muốn trở thành người leader tuyệt vời thì cần nhớ 10 yếu tố sau. Và để đạt được tất cả 10 yếu tố đó cần cả một quãng thời gian dài chứ không phải chỉ nỗ lực trong chốc lát mà...

Đoc Thêm

Ngày 20 tháng 12 năm 2019

Cách sử dụng markdown

Markdown là ngôn ngữ đánh dấu văn bản được tạo ra bởi John Gruber, sử dụng cú pháp khá đơn giản và dễ hiểu, dễ nhớ. Nếu nắm vững các cú pháp của...

Đọc tiếp

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

Tìm hiểu Queue trong Laravel

Cloudinary là một giải pháp Software-as-a-Service(SaaS) để quản lý các nội dung trên web hay ứng dụng di động của bạn trên cloud. Nói cách đơn giản, nhà cung cấp...

Đọc tiếp

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

Cài đặt React native trên ubuntu 18.04

Để cài đặt được react native trên ubuntu phiên bản 18.04 bạn làm theo các bước sau: Nhiều người gặp tình trạng khi cài xong xuôi rồi thì không chạy...

Đọc tiếp

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

Sử dụng Cloudinary với Laravel

Cloudinary là một giải pháp Software-as-a-Service(SaaS) để quản lý các nội dung trên web hay ứng dụng di động của bạn trên cloud. Nói cách đơn giản, nhà cung cấp...

Đọc tiếp

Ngày 17 tháng 12 năm 2019

Cơ bản về quản trị nhóm

Quản trị nhóm (Team management) là một kĩ năng của cá nhân hoặc tổ chức nhằm quản trị hoặc định hướng một nhóm người thực hiện một nhiệm vụ nào...

Đọc tiếp